Shallow Box Frames

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - CC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - CC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-CC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - CB

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - CB

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-CB 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - CC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - CC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-CC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - CB

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - CB

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-CB 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - GG

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - GG

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-GG 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - GC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - GC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-GC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - GG

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - GG

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-GG 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - GC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - GC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-GC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - RR

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - RR

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-RR 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - RC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - RC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-RC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - RR

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - RR

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-RR 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - RC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - RC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-RC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - BluBlu

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - BluBlu

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-BLUBLU 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - BluC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 1 - BluC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type1-BLUC 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - BluBlu

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - BluBlu

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-BLUBLU 

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - BluC

2D Shallow Box Frame - 300 x 450 x 40mm - Type 2 - BluC

10.99

Quantity:

Ref: 2D-Fin-Type2-BLUC